1. ข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้

1.1        ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมอะไรบ้าง เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจัดหาสินค้าให้กับคุณ

1.2        ทำไมคุณควรอ่าน โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อของคุณมาให้เรา ข้อกำหนดเหล่านี้บอกคุณว่าเราเป็นใคร, เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ให้คุณอย่างไร, คุณและเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือยุติสัญญาได้อย่างไร, ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเราและวิธีการติดต่อเรา

2.1       เราคือใคร เราคือ The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited. บริษัทได้ทำการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลขทะเบียนบริษัทคือ 35668 และสำนักงานของเราอยู่ที่ Anfield Road, Liverpool L4 0TH. หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 325195756

2.2        วิธีการติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ ทีมบริการลูกค้าของเราติดต่อหมายเลข 0151 907 9500 หรือเขียนถึงเราได้ที่ http://www.liverpoolfc.com/contactus และ Liverpool Football Club, Anfield Road, Liverpool L4 0TH.

2.3        เราจะติดต่อคุณอย่างไร หากเราต้องติดต่อคุณเราจะติดต่อทางโทรศัพท์ ส่งอีเมล หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับเรา

2.4        "การเขียน" รวมถึงอีเมล เมื่อเราใช้คำว่า "การเขียน" หรือ "เขียน" ในข้อกำหนดเหล่านี้นั้นรวมถึงอีเมลด้วย

 1. สัญญาของเรากับคุณ

3.1        เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณอย่างไร การยอมรับคำสั่งซื้อของเราจะเกิดขึ้นเมื่อเราส่งอีเมลถึงคุณเพื่อเป็นการยอมรับ ซึ่ง ณ จุดนี้สัญญาจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา

3.2        ถ้าเราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้ หากเราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้นั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะไม่มีการเรียกเก็บเงินกับคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สินค้าหมดเนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากรของเรา เราไม่สามารถวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากเราได้ระบุข้อมูลผิดพลาดในเรื่องของราคา หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือเนื่องจากเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่คุณระบุไว้ได้

3.3       หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ เราจะกำหนดหมายเลขคำสั่งซื้อเมื่อคุณดำเนินการชำระเงิน แต่ก่อนที่จะมีการชำระเงินนั้น   เราต้องมีการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณก่อน ซึ่งหมายเลขคำสั่งซื้อนี้จะยังคงเดิม   เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกในกรณีที่คุณสามารถแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณให้เราทราบเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อเราเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ

3.4        ลูกค้าต่างประเทศ เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของเราไปยังประเทศที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราเท่านั้น น่าเสียดายที่เราไม่ยอมรับคำสั่งซื้อจากประเทศที่ไม่ได้มีการระบุไว้

 1. ผลิตภัณฑ์ของเรา

4.1        ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากรูปภาพ รูปภาพผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ถึงแม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีอย่างถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของสีมีการสะท้อนเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อย

4.2        บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

4.3        หมายเลขผู้เล่น หมายเลขของผู้เล่นมีความถูกต้องในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ และเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่ออัปเดตหมายเลขผู้เล่นนั้นให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วและ ’s มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขผู้เล่น หรือหากผู้เล่นนั้นมีการโยกย้าย ภาพชุดที่แสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเป็นตัวอย่างเท่านั้น ชุดของคุณอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

 1. สิทธิของคุณในการเปลี่ยนแปลง

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่คุณสั่งซื้อแล้ว โปรดติดต่อเราเราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ หากเป็นไปได้เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์, เวลาในการจัดหาหรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณร้องขอ และขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการที่จะดำเนินการต่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้

 1. สิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลง

6.1        การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์ เราอาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ 

 1. การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์

7.1        ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนั้นจะแสดงให้คุณเห็นในเว็บไซต์ของเรา

7.2        เมื่อเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ .  เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าของคุณให้ตามเวลาที่กำหนดไว้ที่นี่: http://store.liverpoolfc.com/delivery. เราจะติดต่อคุณพร้อมกับแจ้งวันจัดส่งโดยประมาณหากวันจัดส่งนั้นมีความแตกต่างจากเวลาโดยประมาณที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา

7.3        เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา หากการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราล่าช้าโดยเกิดจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบของความล่าช้า โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก แต่หากมีความเสี่ยงจากความล่าช้าเป็นอย่างมาก คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยุติสัญญาและรับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการส่งมอบ

7.4        บริการ Click and Collect หากคุณขอใช้บริการเลือกรับสินค้าด้วยตนเองจากร้านค้าของเรา คุณสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำการของร้านค้าเฉพาะที่ร่วมรายการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Click and Collect ของเราสามารถดูได้ที่นี่ : http://store.liverpoolfc.com/click-and-collect.

7.5        หากคุณไม่อยู่บ้านในขณะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หากไม่มีใครสามารถรอรับผลิตภัณฑ์ได้ตามที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ และผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใส่ไว้ที่ตู้ไปรษณีย์ของคุณได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการจัดลำดับการจัดส่งหรือการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไปยังคลังเก็บสินค้าประจำพื้นที่ของเรา

7.6        หากสินค้าของคุณไม่ได้รับการจัดส่งอีกครั้ง หากคุณไม่ได้รับการดำเนินการในการจัดส่งสินค้าจากเรา หรือหากเกิดการจัดส่งที่ผิดพลาดแล้วคุณยังไม่ได้รับการส่งมอบอีกครั้ง หรือสินค้าถูกส่งไปยังคลังเก็บสินค้า เราจะติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมและอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับค่าจัดเก็บสินค้าและค่าจัดส่งเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เห็นสมควร หากในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือได้มีการจัดส่งอีกครั้งหรือสินค้าถูกเก็บไว้ที่คลังสินค้า เราอาจทำการยุติสัญญา

7.7        เมื่อใดที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณนับจากเวลาที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

7.8        เมื่อใดที่คุณเป็นเจ้าของสินค้า คุณเป็นเจ้าของสินค้าเมื่อเราได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

7.9        เหตุผลที่เราอาจระงับการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ เราอาจต้องระงับการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อ:

(a) nbsp;       อัปเดตผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ;

(b)        ทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอหรือแจ้งให้เราทราบ (ดูข้อ 6)

7.10      สิทธิของคุณหากเราระงับการจัดหาผลิตภัณฑ์ เราจะติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราจะระงับการจัดหาผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ว่าปัญหานั้นเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องฉุกเฉิน หากเราต้องระงับผลิตภัณฑ์เราจะปรับราคาเพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าสินค้าในขณะที่ถูกระงับ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยุติสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการระงับ หากเรามีการระงับเราจะคืนเงินจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณจ่ายไปแล้วล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังจากสิ้นสุดสัญญา

 1. สิทธิของคุณในการยุติสัญญา

8.1        คุณสามารถสิ้นสุดสัญญากับเราได้ตลอดเวลา   สิทธิของคุณเมื่อคุณสิ้นสุดสัญญาจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณซื้อ ไม่ว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือไม่อย่างไรเราจะดำเนินการ และเมื่อคุณตัดสินใจที่จะยุติสัญญา:

(a)        หากสิ่งที่คุณซื้อเกิดความผิดพลาดหรือมีการระบุผิด คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยุติสัญญา (หรือเพื่อรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยน หรือรับบริการอีกครั้ง หรือรับเงินคืนบางส่วนหรือทั้งหมด) ดูข้อ 11;

(b)        หากคุณต้องการยุติสัญญาเนื่องจากสิ่งที่เรากระทำหรือบอกคุณว่าเรากำลังจะกระทำ ดูข้อ 8.2;

(c)         หากคุณเพิ่งเปลี่ยนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดดูข้อ 8.3 คุณอาจได้รับเงินคืน หากคุณอยู่ในช่วงเวลาก่อนที่ข้อตกลงจะเป็นที่สิ้นสุด แต่อาจมีการหักเงินและคุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า;

(d)         ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด (หากเราไม่ผิดและคุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจ) ดูข้อ 8.6

8.2        การสิ้นสุดสัญญาเนื่องจากสิ่งที่เรากระทำหรือกำลังจะกระทำ หากคุณกำลังสิ้นสุดสัญญาด้วยเหตุผลที่กำหนดไว้ที่ข้อ (a) ถึง (d) ด้านล่างสัญญาจะสิ้นสุดทันทีและเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งยังไม่มีการจัดหา ด้วยเหตุผลคือ :

(a)         เราได้บอกคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งคุณไม่เห็นด้วย;

(b)         เราได้บอกคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในราคาหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อและคุณไม่ต้องการดำเนินการต่อ;

(c)         มีความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาจล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา;

(d)         คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญาเนื่องจากสิ่งที่เรากระทำผิด (รวมถึงเนื่องจากเราได้ส่งมอบล่าช้า)

8.3        ใช้สิทธิในการเปลี่ยนใจของคุณ (ระเบียบสัญญาผู้บริโภค 2013) สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อทางออนไลน์คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเปลี่ยนใจภายใน 14 วันของการจัดส่งและรับเงินคืน   สิทธิเหล่านี้มีอยู่ภายใต้ระเบียบสัญญาผู้บริโภค 2013 สิทธิเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามข้อ 8.4  

8.4        เมื่อคุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจ คุณไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจในแง่ของ:

(a)         ผลิตภัณฑ์ที่ปิดผนึกเพื่อการคุ้มครองสุขภาพหรือสุขอนามัย เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกเปิดผนึกหลังจากคุณได้รับ; และ

(b)        สินค้าที่กำหนดเองหรือเสื้อนักฟุตบอลหรือรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งทำเฉพาะส่วนบุคคล หลังจากการชำระเงินตามคำสั่งซื้อแล้ว   หมายเลขผู้เล่น และรวมถึงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของบุคคลที่สาม ได้มีการผลิตเสื้อลิเวอร์พูลอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ : LFC จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาของหมายเลขผู้เล่น หากผู้เล่นถูกโยกย้าย หรือถ้า LFC เพิ่มหรือลบแบรนด์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เสื้อลิเวอร์พูล นี่คือคู่มือในการแสดงรูปแบบการพิมพ์เป็นการแสดงให้เห็นภาพตัวอย่างซึ่งผลิตภัณฑ์จริงๆอาจไม่เหมือนตามรูปภาพที่แสดง 100% ทั้งชื่อ, หมายเลข และขนาดไซส์จากแบรนด์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบเนื่องจากมีปริมาณความต้องการในการซื้อสินค้าสูง อาจมีความล่าช้าเกินหนึ่งสัปดาห์สำหรับเสื้อที่สั่งทำเป็นชื่อเฉพาะส่วนบุคคล

8.5        ฉันมีเวลานานเท่าไรสำหรับการเปลี่ยนใจ? คุณมีเวลา 14 วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณระบุชื่อ) ได้รับสินค้าเพื่อเปลี่ยนใจ

8.6        การสิ้นสุดสัญญาที่เราไม่ผิดและคุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจ แม้ว่าเราจะไม่ผิดและคุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจ (ดูข้อ 8.1) คุณยังสามารถยุติสัญญาก่อนที่การดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณอาจต้องจ่ายค่าชดเชยให้เรา สัญญาสำหรับสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบและชำระค่าสินค้า หากคุณต้องการยุติสัญญาในสถานการณ์เช่นนี้เพียงติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบ สัญญาจะสิ้นสุดทันทีและเราจะคืนเงินจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณจ่ายไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดหา แต่เราอาจหักจากการคืนเงินตามเหตุผลที่เห็นสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายสุทธิที่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดสัญญาของคุณ เงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจตามรายละเอียดในข้อ 8.4

 1. ทำอย่างไรจึงจะสิ้นสุดสัญญากับเรา (รวมถึงหากคุณเปลี่ยนใจของคุณแล้ว)

9.1        บอกเราว่าคุณต้องการสิ้นสุดสัญญา ในการสิ้นสุดสัญญากับเราโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 

(a)         โทรศัพท์ โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 0151 907 9500

(b)         ออนไลน์ http://www.liverpoolfc.com/contactus บนเว็บไซต์ของเรา

(c)         ทางไปรษณีย์ พิมพ์แบบฟอร์มตามตารางด้านล่างและส่งให้เราตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม   หรือเพียงแค่เขียนถึงเราตามที่อยู่นั้น รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม

เมื่อติดต่อเราโปรดแจ้งชื่อของคุณ, ที่อยู่, รายละเอียดการสั่งซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและที่อยู่อีเมล

9.2        การส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากสิ้นสุดสัญญา การส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากสิ้นสุดสัญญานั้นหากคุณยุติสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้ถูกจัดส่งถึงคุณหรือคุณได้รับแล้วคุณจะต้องส่งคืนให้เรา คุณต้องส่งคืนสินค้าด้วยตนเองไปยังที่ที่คุณซื้อหรือส่งกลับมาที่ PO Box 211, Whiston, Prescot L35 1WQ.   หากคุณใช้สิทธิในการเปลี่ยนใจคุณต้องส่งสินค้าออกภายใน 14 วันหลังจากที่บอกกับเราว่าคุณต้องการสิ้นสุดสัญญา

9.3        เมื่อไรที่เราจะจ่ายเงินคืน เราจะทำการจ่ายเงินคืน :

(a)         หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือมีการระบุที่ผิด;

(b)        หากคุณกำลังจะสิ้นสุดสัญญาเนื่องจากเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดเหล่านี้, ข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือคำอธิบาย, ความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเพราะคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะกระทำอันเป็นผลมาจากบางสิ่งที่เรากระทำผิด

ในสถานการณ์อื่น ๆ (รวมถึงที่ที่คุณใช้สิทธิในการเปลี่ยนใจ) คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งคืน  

9.4        เราจะคืนเงินให้คุณอย่างไร   เราจะคืนเงินให้คุณในราคาที่คุณจ่ายไปสำหรับผลิตภัณฑ์รวมถึงค่าจัดส่ง โดยตามวิธีการที่คุณใช้ในการชำระเงินของคุณ อย่างไรก็ตามเราอาจทำการหักเงินจากการคืนเงินดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

9.5        การหักเงินจากการคืนเงิน หากคุณใช้สิทธิในการเปลี่ยนใจ:

(a)         เราอาจลดจำนวนเงินในการคืนเงินของคุณ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เพื่อสะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าสินค้า หากเกิดจากการจัดการของคุณในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากร้านค้า หากเราคืนเงินให้คุณในราคาที่จ่ายไปก่อนที่เราจะสามารถตรวจสอบสินค้าและค้นพบในภายหลังว่าคุณได้จัดการสินค้าด้วยวิธีการที่ยอมรับไม่ได้คุณจะต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เหมาะสม

(b)         การคืนเงินสูงสุดสำหรับค่าจัดส่งจะเป็นค่าจัดส่งตามวิธีการจัดส่งที่แพงที่สุดที่เราเสนอ ตัวอย่างเช่น หากเราเสนอการจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 3-5 วันในราคาเดียว แต่คุณเลือกให้มีการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงในราคาที่สูงกว่า ดังนั้นเราจะคืนเงินให้เฉพาะสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายในตัวเลือกการจัดส่งที่ถูกกว่า

9.6       คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร เราจะคืนเงินให้คุณทันทีที่เป็นไปได้   หากคุณใช้สิทธิในการเปลี่ยนใจ และหากเราไม่เสนอให้มีการจัดเก็บสินค้า คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากคุณ หรืออาจเร็วขึ้นหากก่อนหน้านี้คุณมีการแสดงหลักฐานกับเราว่าคุณได้ส่งผลิตภัณฑ์กลับมาให้เราแล้ว

 1. สิทธิของเราที่จะยุติสัญญา

10.1      เราอาจยุติสัญญาหากคุณกระทำผิดสัญญา เราอาจยุติสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ตามโดยเขียนถึงคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้เราดำเนินการหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณภายในเวลาอันสมควร

10.2      เราอาจยกเลิกผลิตภัณฑ์ เราอาจเขียนถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเรากำลังจะหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ โดยการหยุดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะมีการคืนเงินในจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณจ่ายไปล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จะไม่มีการจำหน่าย

 1. หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

11.1      วิธีการที่จะบอกเราเกี่ยวกับปัญหา หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อเรา คุณสามารถโทรหาทีมบริการลูกค้าของเราได้ที่ 0151 907 9500 หรือเขียนถึงเราที่ <ahref="http://www.liverpoolfc.com/contactus">http://www.liverpoolfc.com/contactusและ Liverpool Football Club, Anfield Road, Liverpool L4 0TH. อีกทางเลือกหนึ่ง หรือพูดคุยกับพนักงานของเราในร้านค้า

11.2      สิทธิตามกฎหมายของคุณ เราอยู่ภายใต้หน้าที่ทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

11.3      หน้าที่ของคุณในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาด หากคุณต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายของคุณในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดคุณจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยตนเองไปยังที่ที่คุณซื้อหรือส่งกลับมาให้เรา เราจะจ่ายค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 1. ราคาและการชำระเงิน

12.1      จะค้นหาราคาของผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหน ราคาของผลิตภัณฑ์ (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะเป็นราคาที่ระบุไว้ในหน้าคำสั่งซื้อเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้คุณนั้นมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามโปรดดูข้อ 12.4 สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหากเราพบข้อผิดพลาดในราคาของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ

12.2      สกุลเงินระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินต่างประเทศคือ

12.3      เราจะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราของภาษีมูลค่าเพิ่ม หากอัตราของภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่คุณสั่งซื้อและวันที่เราจัดหาผลิตภัณฑ์เราจะปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณจ่าย เว้นแต่ว่าคุณได้ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนก่อนที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีผลการเปลี่ยนแปลง

12.4      จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้กำหนดราคาผิด เป็นไปได้เสมอว่าแม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราจำหน่ายอาจมีการระบุราคาไม่ถูกต้อง โดยปกติเราจะตรวจสอบราคาก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ ดังนั้นหากราคาที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่คุณสั่งซื้อน้อยกว่าราคาที่เราระบุไว้ ณ วันที่คุณสั่งซื้อ เราจะเรียกเก็บเงินจำนวนที่ต่ำกว่า หากราคาที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่คุณสั่งซื้อสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณรับทราบก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ หากเรายอมรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณซึ่งมีข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาที่ชัดเจนและหากคุณได้มีการยอมรับตามราคาที่ระบุผิดพลาดนั้นแล้ว เราอาจยุติสัญญาและทำการคืนเงินจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณจ่ายไปและจำเป็นต้องให้มีการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ดำเนินการจัดส่งถึงคุณ

12.5      เมื่อไรที่คุณจะต้องชำระเงินและจะต้องชำระเงินอย่างไร เรารับชำระด้วย Visa, Mastercard, Maestro, Delta และ Paypal : http://store.liverpoolfc.com/payment. เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณทันทีที่ส่งคำสั่งซื้อ   คุณจะต้องชำระค่าสินค้าก่อนที่เราจะทำการจัดส่ง 

12.6      จะทำอย่างไรถ้าคุณคิดว่าใบแจ้งหนี้ผิด หากคุณคิดว่าใบแจ้งหนี้ผิดโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อแจ้งให้เราทราบและเราจะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากคุณจนกว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้

 1. ความรับผิดชอบของเราต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากคุณ

13.1      เรามีความรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรา หากเราล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณต้องประสบ ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่เราได้ละเมิดสัญญาหรือจากการที่เราขาดความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสม แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย การสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้น หรือหาก, ในขณะที่ทำสัญญา, ทั้งเราและคุณรู้ว่าเหตุการณ์อาจเกิดขึ้น เช่น คุณมีการสนทนาถึงเหตุการณ์นั้นกับเราแล้วในระหว่างกระบวนการขาย

13.2      เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางธุรกิจ เราจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในประเทศและใช้ส่วนตัวเท่านั้น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าธุรกิจหรือการขายซ้ำเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ

13.3      การยกเว้นความรับผิดชอบของเรา เราไม่จำกัดหรือแยกความรับผิดชอบของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา, การหลอกลวง การบิดเบือนความจริงหรือการสูญเสียอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายหรือถูกจำกัดตามกฎหมาย

 1. ความเป็นส่วนตัว – เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

14.1      เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา:

(a)         เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ;

(b)         เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์; และ

(c)         หากคุณตกลงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่เรามีให้ แต่คุณอาจไม่ขอรับสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา: http://store.liverpoolfc.com/privacy-policy/.

14.2      เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราทำเช่นนั้น

 1. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สำคัญ

15.1      เราอาจโอนข้อตกลงนี้ไปให้บุคคลอื่น เราอาจถ่ายโอนสิทธิและภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น

15.2      คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเราในการโอนสิทธิของคุณให้กับบุคคลอื่น คุณสามารถโอนสิทธิหรือภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นได้หากเราตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

15.3      ไม่มีใครมีสิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญานี้สัญญานี้อยู่ระหว่างคุณกับเรา บุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ

15.4      หากศาลพบว่าส่วนหนึ่งของสัญญานี้ผิดกฎหมาย ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แต่ละย่อหน้าของข้อกำหนดเหล่านี้ทำงานแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินว่าข้อใด ๆ นั้นผิดกฎหมาย ข้อที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

15.5      แม้ว่าเราจะล่าช้าในการบังคับใช้สัญญานี้ เราก็ยังสามารถบังคับใช้ได้ในภายหลัง หากเราไม่ยืนยันในทันทีว่าคุณกระทำสิ่งใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องกระทำภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากเราล่าช้าในการกระทำตามขั้นตอนต่อคุณเนื่องจากการทำสัญญานี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องกระทำสิ่งเหล่านั้น มันจะไม่ป้องกันไม่ให้เราดำเนินการกับคุณในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากคุณพลาดการชำระเงินและเราไม่ได้ติดตามคุณ แต่เรายังคงให้บริการผลิตภัณฑ์ต่อไป เรายังคงสามารถกำหนดให้คุณชำระเงินได้ในภายหลัง

15.6     กฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้กับสัญญานี้และสถานที่ที่คุณสามารถดำเนินคดีได้ ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและคุณสามารถนำกระบวนการทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใช้ในศาลอังกฤษได้

15.7      ทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเราหรือรวมถึงในนามของเรา แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ, ภาพถ่าย, รูปภาพ, กราฟิก, ภาพประกอบ, เสียง, วิดีโอ, การออกแบบ, การเขียนและวัสดุอื่น ๆ (รวมกัน "เนื้อหา") คือ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิเครื่องหมายการค้าและ / หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของโดยหรืออนุญาตให้เรา ("เนื้อหา LFC")

คุณต้องไม่, ไม่พยายามที่, จะกระทำการแยกจัดเก็บเนื้อหา LFC โดยอัตโนมัติหรือใช้ระบบในการโอนถ่ายข้อมูล, หรือใช้เพื่อสร้าง หรือกระทำการรวบรวมไว้ในเอกสารหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือพยายามทำการขายซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามหรือจำกัดวิธีการเชื่อมโยงอื่นใดมายังเว็บไซต์หรือทำการนำเสนอใด ๆ ในเนื้อหาของLFC

15.8      การปฏิบัติตามกฎหมาย เว็บไซต์นี้อาจใช้เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายและอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บไซต์ และธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์

15.9      ความรับผิดชอบของคุณ คุณตกลงที่จะคืนเงินหรืออีกนัยหนึ่งคือความรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับหนี้สินทั้งหมด, ต้นทุนและค่าใช้จ่าย, รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายซึ่งเราหรือบริษัทในเครือ หรือบุคลากรกลุ่มใด ๆ ของเราอาจได้รับผลจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ

15.10    การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแก้ไขหน้านี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เรากระทำเนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ

 1. เงื่อนไขข้อกำหนดของโปรโมชั่น & Red Weekend 2018

16.1 ข้อเสนอ Red Weekend เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018 เวลา 00:00 น. GMT และจนถึงวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 23:59 น. GMT และจนกว่าสินค้าจะหมด

16.2 เมื่อผู้ใช้งานซื้อสินค้าตามรายการที่กำหนดโดยมียอดที่ต้องชำระครบ 60 ปอนด์ (หรือเทียบเท่ากับมูลค่า 105 AUD/108 CAD/570 DKK/75 EUR/690 NOK/720 SEK/111 SGD/78 USD) จะได้รับส่วนลด 15% โดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงิน

16.3 เมื่อผู้ใช้งานซื้อสินค้าตามรายการที่กำหนดโดยมียอดที่ต้องชำระครบ 80 ปอนด์ (หรือเทียบเท่ากับมูลค่า 140 AUD/144 CAD/760 DKK/100 EUR/920 NOK/960 SEK/148 SGD/104 USD) หรือมากกว่า จะได้รับส่วนลด 20% โดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงิน

16.4การคำนวนส่วนลดอยู่ที่ด้านบนของเพจควรใช้การประมาณการจากตระกร้าสุดท้ายของคุณเท่านั้น สำหรับยอดท้ายสุด, รายการส่วนลดรวมกับยอดรวมทั้งสิ้น โปรดตรวจดูตระกร้าของคุณก่อนทำรายการซื้อ

16.5 ส่วนลดจะแสดงขึ้นในขั้นตอนการชำระเงิน และควรทำการตรวจสอบก่อนทำรายการซื้อ เนื่องจากส่วนลดนั้นไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้

16.6 ส่วนลดสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกันกับส่วนลดที่ร่วมรายการได้ แต่อาจสามารถใช้กับสินค้าลดราคาอื่นๆได้

16.7 ผลิตภัณฑ์สมาชิก, บัตรของขวัญ และการซื้อบัตรกำนัลไม่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้

16.8 รายการสินค้าที่มีค่าบริการจัดส่งไม่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นจัดส่งฟรี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการชำระเงิน

 1. เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรของขวัญ & ประจำเดือนธันวาคม 2018

17.1.1. คำสั่งซื้อที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดที่มียอดรวมมากกว่าหรือเท่ากับ  & 50 ปอนด์ (85.5 AUD/90 CAD/475 DKK/62.5 EUR/575 NOK/600 SEK/92.5 SGD/65 USD) มีสิทธิรับบัตรกำนัล  ฟรี มูลค่า 10 ปอนด์   (ไม่รวมค่าจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์)

17.1.2. บัตรของขวัญฟรีจะปรากฏในตะกร้าของคุณที่ Liverpool FC Online Store อย่างเป็นทางการโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ ณ เวลาที่ซื้อนั้นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้ โปรด ติดต่อเรา หากบัตรของขวัญฟรีของคุณไม่ปรากฏในตระกร้าของคุณ จะมีการออกบัตรกำนัลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งมอบ

17.1.3.อนุญาตให้พิจารณาค่าภาษีนำเข้าของบัตรของขวัญ ซึ่งจะระบุเป็นสกุลเงินปอนด์; 0 GBP บนใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

17.1.4. หากคุณส่งคืนคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิการคืนเงินเต็มจำนวนหรือคืนเงินบางส่วนซึ่งยอดรวมย่อยต่ำกว่า 50 ปอนด์ (85.5 AUD / 90 CAD / 475 DKK / 62.5 EUR / 575 NOK / 600 SEK / 92.5 SGD / 65 USD) บัตรของขวัญฟรีมูลค่า 10GBP จะต้องถูกส่งคืนหรือส่วนต่างของมูลค่า 10 ปอนด์จะถูกหักออกจากการคืนเงินของคุณ

17.1.5. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆสำหรับการใช้

17.1.6. รหัสส่วนลดจะต้องได้รับการแลกคืนภายในวันที่หมดอายุ (31 มกราคม 2019 เวลา 23.59 น. GMT ซึ่งพิมพ์อยู่ด้านหลังบัตรของขวัญ

17.1.7. บัตรของขวัญจะออกให้พร้อมกับการซื้อที่เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 23:59 น. GMT 

17.2.1. รหัสส่วนลดที่แสดงอยู่บนบัตรของขวัญของคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าในร้านค้าของเราที่อังกฤษและไอร์แลนด์ และใน store.liverpoolfc.com (บัตรกำนัลไม่สามารถแลกได้ที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ LFC หรือแหล่งซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้ & และไทย)

17.2.2. บัตรของขวัญทั้งหมดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 มกราคม 2019 และต้องแลกภายในเวลาที่กำหนดนี้

17.2.3. สามารถใช้บัตรของขวัญหนึ่งใบต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งและไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้

17.2.4. เมื่อทำการแลกส่วนลดออนไลน์คุณจะต้องใช้รหัสใต้แถบขูดภายใน “ ป้อนรหัสส่งเสริมการขาย: ” ที่ช่องในกระบวนการชำระเงิน แถบขูดสามารถพบได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล เมื่อแถบขูดถูกขูดออกแล้วบัตรกำนัลนั้นไม่สามารถนำไปแลกที่ร้านค้าได้ LFC จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากบัตรกำนัลสูญหาย, ถูกขโมย หรือถูกทำลาย

17.2.5. ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง, การซื้อของสมาชิก, การท่องเที่ยว, & amp; พิพิธภัณฑ์, บัตรของขวัญ LFC และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ร่วมรายการกับร้านค้าstore.liverpoolfc.com.

17.2.6.

 1. ข้อกำหนดในการประมูล

18.1. กระบวนการในการประมูล

18.1.1. ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประมูล

18.1.2. จากนั้นผู้ใช้งานจึงจะสามารถประมูลสินค้า LFC ได้

18.1.3. สามารถเริ่มเสนอจากราคาที่ต่ำที่สุด & amp; และเพิ่มราคาให้สูงสุดของการเสนอราคาประมูลในปัจจุบัน

สกุลเงิน

การเสนอราคาประมูลต่ำสุด

การเสนอราคาประมูลสูงสุด

GBP

£5

£2,000

EUR

€6.50

€2,600

USD

$6.50

$2,600

AUD

$9

$3,600

SGD

$9.50

$3,800

18.1.4. ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติในการประมูลครั้งแรกที่เข้าร่วมพร้อมกับตัวเลือกในการยกเลิกภายในบัญชีของฉัน

 1. 2. กฎการเสนอราคา

18.2.1. คุณไม่สามารถใช้ store.liverpoolfc.com หากบัญชีของคุณมีข้อมูลการติดต่อที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

18.2.2. คุณต้องชำระเงินสำหรับค่าสินค้ารายการใด ๆ ที่คุณทำการประมูลซื้อ

18.2.3. เมื่อทำการเสนอราคาโปรดทราบว่าการประมูลแต่ละครั้งที่คุณทำนั้นเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันในการซื้อสินค้าหากคุณชนะ การไม่จ่ายเงินค่าสินค้าหลังจากที่คุณตกลงที่จะซื้อสินค้านั้นมีผลกระทบด้านลบตามที่ได้อธิบายไว้ใน  นโยบายการไม่ชำระเงิน ด้านล่าง

18.2.4. คุณสามารถทำการประมูลได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้านั้นจริงๆ

18.2.5. ห้ามทำการเสนอราคาเว้นแต่ว่าคุณต้องการที่จะซื้อ

18.2. 6. ระมัดระวังเกี่ยวกับการเสนอราคาในสินค้าพร้อมกันหลายรายการหากคุณมีความต้องการซื้อสินค้าเพียงรายการเดียว

18.2.7. หากคุณเป็นผู้ชนะในการประมูลที่มีรายชื่อในแบบการประมูลมากกว่าหนึ่งรายการคุณต้องซื้อสินค้าในรายการทั้งหมดที่คุณชนะแม้ว่าสินค้านั้นจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

18.2.8. คุณไม่สามารถถอนตัวออกจากการเสนอราคาที่ชนะการประมูลได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

18.2.9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคำอธิบายรายละเอียดก่อนที่จะทำการเสนอราคา

18.2.10. เสนอราคาเฉพาะรายการที่คุณมีความต้องการซื้อพร้อมกับคำอธิบายในรายการ หากคุณเสนอราคาสินค้าโดยไม่ถามคำถามล่วงหน้าเราจะพิจารณาว่าเป็น การเสนอราคาที่เป็นอันตราย ตามรายละเอียดด้านล่าง

18.3. นโยบายการไม่ชำระเงิน

18.3.1. เมื่อมีผู้ชนะการประมูลสินค้า ผู้ประมูลมีภาระผูกพันที่จะต้องทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์โดยการชำระเงินเต็มจำนวน

18.3.2. หากผู้ชนะในการเสนอราคาไม่ชำระเงินภายใน 3 วัน store.liverpoolfc.com สามารถเปิดกรณีการไม่ชำระเงินกับผู้เสนอราคานั้นได้ หากผู้ชนะการประมูลยังไม่ทำการชำระเงินหรือทำตามข้อตกลงอื่นๆ store.liverpoolfc.com  อาจระงับบัญชีของคุณ

18.3.3. ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ได้ซื้อสินค้าใน store.liverpoolfc.com มีสิทธิที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อการยอมรับผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดในครั้งต่อไป ในส่วนนี้ผู้ประมูลได้มีข้อตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลของเขา / เธอไว้ชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์นี้และเพื่อติดต่อเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ store.liverpoolfc.com ว่าอาจตัดสินใจที่จะโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือทำการเปิดประมูลอีกครั้งหรือเลือกที่จะไม่นำเสนอรายการนี้อีกต่อไป

18.4. การเสนอราคาที่เป็นอันตราย

18.4.1. store.liverpoolfc.com มีสิทธิในการบล็อกผู้ประมูลและผู้ซื้อได้ตลอดเวลาก่อนที่รายชื่อการประมูลจะสิ้นสุดและยกเลิกการเสนอราคาใด ๆ ตัวอย่างเช่น store.liverpoolfc.com ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ประมูลได้หลังจากพยายามติดต่อด้วยวิธีที่สมเหตุสมผล

18.4.2. ผู้ประมูลไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอราคาในการประมูลรายการสินค้าหากอยู่ในรายชื่อที่เป็นอันตราย

18.4.3. โปรดแน่ใจว่าคุณได้ทำตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามบัญชีของคุณอาจได้รับผลกระทบรวมถึงการระงับบัญชีของคุณ

 

19.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินสดเมื่อพัสดุถึงปลายทาง

19.1.1.โดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่าง คุณ (ลูกค้า)จะอยู่ภายใต้นโยบายของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณชำระเงินสดเมื่อพัสดุถึงปลายทาง (COD)

19.1.2.การเก็บเงินปลายทางสามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์ และซาอุดิอาระเบียเท่านั้น

19.1.3. จำนวนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อที่มีสิทธิใช้วิธีการชำระเงินสดปลายทางคือยอด 50 ปอนด์ และจำนวนสูงสุดสำหรับการสั่งซื้อที่มีสิทธิใช้วิธีการชำระเงินสดปลายทางคือยอด 500 ปอนด์หรือเทียบเท่า สำหรับการซื้อที่มียอดต่ำกว่าหรือสูงกว่าวงเงินที่กำหนดโปรดใช้วิธีการชำระเงินอื่นๆ

19.1.4. รายการสั่งซื้อนั้นจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่คุณจะได้รับสินค้า สามารถเปิดแพคเกจและบรรจุภัณฑ์ของคุณตรวจสอบได้หลังจากทำการชำระเงินแล้วเท่านั้น

19.1.5. คำสั่งซื้อจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศปลายทาง จำนวนเงินที่ถึงกำหนดเมื่อส่งมอบจะปรากฏในใบยืนยันการสั่งซื้อของคุณ

19.1.6. รายการจัดส่งและชำระเงินสดปลายทางหรือ COD ’ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ แต่อาจมีสิทธิได้รับเงินคืนซึ่งจะเป็นในรูปแบบของบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล e-voucher เมื่อเราได้รับสินค้าคืน โปรดทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าให้เรา เราขอแนะนำว่าหากคุณส่งคืนสินค้าให้เราโปรดทำการบันทึกการจัดส่งไว้ LFCจะไม่รับผิดชอบหากมีการสูญหายเกิดขึ้น

19.1.7. คำสั่งซื้อทั้งหมดจัดส่งจากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ภาษีศุลกากรหรืออากรขาเข้าจะถูกเรียกเก็บเมื่อพัสดุมาถึงประเทศปลายทาง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องชำระโดยผู้รับพัสดุภัณฑ์

19.1.8.บริษัทจัดส่งสินค้าจะติดต่อผู้ซื้อเพื่อยืนยันวันและเวลาจัดส่ง ผู้ซื้อควรมั่นใจว่าสามารถรอรับสินค้าได้ในเวลาที่จัดส่งพร้อมกับจัดเตรียมเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้า สำหรับการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสดจะไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนบริษัทจัดส่ง

19.1.9. สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินสดปลายทางได้ตลอดเวลา ตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

19.1.10.โปรดคลิกที่ปุ่มเพื่อทำเครื่องหมายว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อหากคุณยอมรับ โปรดเข้าใจว่าหากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์ได้

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรของขวัญ 18/19 & ฉบับเต็ม

หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุรุษ, สตรี, เด็กหรือทารกของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลทีมเหย้า 18/19 ในวันที่หรือก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2018 จากร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล หรือร้านค้าอย่างเป็นทางการใด ๆ ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลคุณจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 10 ปอนด์ (สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ) หรือจนกว่าของจะหมด :

 • เสื้อทีมเหย้า LFC แขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC Junior ผู้รักษาประตู 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC สำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC Junior แขนยาว 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC Junior ผู้รักษาประตูแขนยาว18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC สำหรับผู้หญิง 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC Junior 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC ผู้รักษาประตูสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเหย้า LFC ผู้รักษาประตูแขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
 • ชุดทีมเหย้า LFC สำหรับทารก 18/19
 • ชุดทีมเหย้า LFC ผู้รักษาประตูสำหรับเด็กเล็ก 18/19
 • ชุดทีมเหย้า LFC ผู้รักษาประตูสำหรับทารก18/19
 • ชุดทีมเหย้า LFC สำหรับเด็กเล็ก 18/19

20.0.2 บัตรของขวัญฟรีจะปรากฏในตะกร้าที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโดยอัตโนมัติหากคำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ

20.0.3 ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะจนกว่าของจะหมด การอัปเดตจะถูกโพสต์ให้ทราบหากไม่มีสินค้าในสต็อคเพิ่มเติม

20.0.4 อนุญาตให้พิจารณาอากรขาเข้าของมูลค่าบัตรของขวัญซึ่งจะระบุเป็น 0 ปอนด์ในใบแจ้งหนี้ลูกค้า

20.1 รหัสส่วนลดที่แสดงอยู่บนบัตรของขวัญของคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าในร้านค้าที่อังกฤษของเราได้และที่ store.liverpoolfc.com.

20.2 มูลค่าของส่วนลดในบัตรของขวัญนี้คือ 10.00 ปอนด์ / €12.50 / 52 AED / AUS $17.50 / CAD $18.00 / 95 DKK / 115 NOK / 120 SEK / SGD $18.5 / USD $13.00.

20.3 หากคุณส่งคืนคำสั่งซื้อของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลทีมเหย้า 18/19 เพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวนจะต้องส่งคืนบัตรของขวัญฟรีมูลค่า 10 ปอนด์ มิเช่นนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นมูลค่า 10 ปอนด์

20.4 รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ สำหรับการใช้

20.5 ส่วนลดสามารถแลกได้ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2018 ถึง 30 มิถุนายน 2018

20.6 เฉพาะบัตรของขวัญชุดทีมเหย้า18/19 หนึ่งใบสามารถใช้ต่อการทำธุรกรรมได้หนึ่งครั้งและไม่สามารถใช้ร่วมกันกับข้อเสนออื่น ๆ ได้

20.7 เมื่อทำการแลกส่วนลดออนไลน์คุณจะต้องใช้รหัสที่อยู่ด้านล่างแถบขูด“ใส่รหัสส่งเสริมการขาย:” ที่ช่องในกระบวนการชำระเงิน แถบขูดสามารถพบได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล เมื่อแถบขูดถูกขูดออกแล้วบัตรกำนัลนั้นไม่สามารถนำไปแลกที่ร้านค้าได้ LFC จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากบัตรกำนัลสูญหาย, ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

20.8 ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง, การซื้อของสมาชิก, การท่องเที่ยว & amp; บัตรกำนัลพิพิธภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์และบริการ LFC TV Go และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ร่วมรายการกับ store.liverpoolfc.com.

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรของขวัญ 18/19 ชุดทีมเยือน & ฉบับเต็ม

20.0.1 หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุรุษ, สตรี, เด็กหรือทารกของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลทีมเยือน 18/19 ในวันที่หรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2018 เวลาเที่ยงคืน BST จากร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล หรือร้านค้าอย่างเป็นทางการใด ๆ ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล คุณจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 10 ปอนด์ (สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ) หรือจนกว่าของจะหมด:

 • ชุดทีมเยือน LFC สำหรับเด็กเล็ก 18/19
 • ชุดทีมเยือน LFC ผู้รักษาประตูสำหรับเด็กเล็ก 18/19
 • ชุดทีมเยือน LFC สำหรับทารก 18/19
 • ชุดทีมเยือน LFC ผู้รักษาประตูสำหรับทารก 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC Junior 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC Junior แขนยาว 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC Junior European แขนยาว 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC Junior European 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC Junior ผู้รักษาประตูแขนยาว 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC สำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC แขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC European แขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC European สำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC ผู้รักษาประตูแขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC ผู้รักษาประตูสำหรับผู้ชาย 18/19
 • เสื้อทีมเยือน LFC สำหรับผู้หญิง 18/19

20.0.2 บัตรของขวัญฟรีจะปรากฏในตะกร้าที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Liverpool FC โดยอัตโนมัติหากคำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ

20.0.3 ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะจนกว่าของจะหมด การอัปเดตจะถูกโพสต์ให้ทราบหากไม่มีสินค้าในสต็อคเพิ่มเติม

20.0.4 อนุญาตให้พิจารณาอากรขาเข้าของมูลค่าบัตรของขวัญซึ่งจะระบุเป็น 0 ปอนด์ในใบแจ้งหนี้ลูกค้า

20.1 รหัสส่วนลดที่แสดงอยู่บนบัตรของขวัญของคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าในร้านค้าที่อังกฤษของเราได้และที่ store.liverpoolfc.com.

20.2 มูลค่าของส่วนลดในบัตรของขวัญนี้คือ 10.00 ปอนด์ / €12.50 / 52 AED / AUS $17.50 / CAD $18.00 / 95 DKK / 115 NOK / 120 SEK / SGD $18.5 / USD $13.00.

20.3 หากคุณส่งคืนคำสั่งซื้อของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลทีมเยือน 18/19 เพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวนจะต้องส่งคืนบัตรของขวัญฟรีมูลค่า 10 ปอนด์ มิเช่นนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นมูลค่า 10 ปอนด์

20.4 รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ สำหรับการใช้

20.5 ส่วนลดสามารถแลกได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ถึง 31 กรกฎาคม 2018

20.6 เฉพาะบัตรของขวัญชุดทีมเยือน 18/19 หนึ่งใบสามารถใช้ต่อการทำธุรกรรมได้หนึ่งครั้งและไม่สามารถใช้ร่วมกันกับข้อเสนออื่น ๆ ได้

20.7 เมื่อทำการแลกส่วนลดออนไลน์คุณจะต้องใช้รหัสที่อยู่ด้านล่างแถบขูด“ใส่รหัสส่งเสริมการขาย:” ที่ช่องในกระบวนการชำระเงิน แถบขูดสามารถพบได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล เมื่อแถบขูดถูกขูดออกแล้วบัตรกำนัลนั้นไม่สามารถนำไปแลกที่ร้านค้าได้ LFC จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากบัตรกำนัลสูญหาย, ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

20.8 ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง, การซื้อของสมาชิก, การท่องเที่ยว & amp; บัตรกำนัลพิพิธภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์และบริการ LFC TV Go และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ร่วมรายการกับ store.liverpoolfc.com.

 

21ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรของขวัญ 18/19 ชุดแบบที่สาม& ฉบับเต็ม

21.0.1 หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุรุษ, สตรี, เด็กหรือทารกของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลแบบที่สาม 18/19 ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 เวลาเที่ยงคืน จากร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล หรือร้านค้าอย่างเป็นทางการใด ๆ ของ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล คุณจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 10 ปอนด์ (สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ) หรือจนกว่าของจะหมด:

ชุดแข่งที่สาม LFC สำหรับเด็กเล็ก 18/19
ชุดแบบที่สาม LFC สำหรับทารก 18/19
เสื้อแบบที่สามLFC Junior 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC Junior แขนยาว 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC Junior European แขนยาว 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC Junior European 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC Junior ผู้รักษาประตูแขนยาว 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC European สำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแข่งที่สาม LFC European แขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแข่งที่สาม LFC European แขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC European สำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC ผู้รักษาประตูแขนยาวสำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC ผู้รักษาประตูสำหรับผู้ชาย 18/19
เสื้อแบบที่สาม LFC สำหรับผู้หญิง 18/19

21.0.2 บัตรของขวัญฟรีจะปรากฏในตะกร้าที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโดยอัตโนมัติหากคำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ

21.0.3 ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะจนกว่าของจะหมด การอัปเดตจะถูกโพสต์ให้ทราบหากไม่มีสินค้าในสต็อคเพิ่มเติม

21.0.4 อนุญาตให้พิจารณาอากรขาเข้าของมูลค่าบัตรของขวัญซึ่งจะระบุเป็น 0 ปอนด์ในใบแจ้งหนี้ลูกค้า

21.1 รหัสส่วนลดที่แสดงอยู่บนบัตรของขวัญของคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าในร้านค้าที่อังกฤษของเราได้และที่ store.liverpoolfc.com

21.2 มูลค่าของส่วนลดในบัตรของขวัญนี้คือ 10.00 ปอนด์ / €12.50 / 52 AED / AUS $17.50 / CAD $18.00 / 95 DKK / 115 NOK / 120 SEK / SGD $18.5 / USD $13.00.

21.3 หากคุณส่งคืนคำสั่งซื้อของชุดฟุตบอลลิเวอร์พูลแบบที่สาม 18/19 เพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวนจะต้องส่งคืนบัตรของขวัญฟรีมูลค่า 10 ปอนด์ มิเช่นนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นมูลค่า 10 ปอนด์

21.4 รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ สำหรับการใช้

21.5 ส่วนลดสามารถแลกได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2018 ถึง 31 สิงหาคม 2018

21.6 เฉพาะบัตรของขวัญชุดแบบที่สาม 18/19 หนึ่งใบสามารถใช้ต่อการทำธุรกรรมได้หนึ่งครั้งและไม่สามารถใช้ร่วมกันกับข้อเสนออื่น ๆ ได้

21.7 เมื่อทำการแลกส่วนลดออนไลน์คุณจะต้องใช้รหัสที่อยู่ด้านล่างแถบขูด“ใส่รหัสส่งเสริมการขาย:” ที่ช่องในกระบวนการชำระเงิน แถบขูดสามารถพบได้ที่ด้านหลังของบัตรกำนัล เมื่อแถบขูดถูกขูดออกแล้วบัตรกำนัลนั้นไม่สามารถนำไปแลกที่ร้านค้าได้ LFC จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากบัตรกำนัลสูญหาย, ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

21.8 ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง, การซื้อของสมาชิก, การท่องเที่ยว & amp; บัตรกำนัลพิพิธภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์และบริการ LFC TV Go และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ร่วมรายการกับ store.liverpoolfc.com